Partners

EnTranCe – Centre of Expertise Energy

EnTranCe, Centre of Expertise Energy draagt als lerende, praktijkgerichte kennisgemeenschap bij aan een robuuste, veerkrachtige en duurzame energievoorziening. Door middel van hoogstaand toegepast onderzoek en onderwijs stimuleren we duurzame innovaties in samenwerking met burgers, bedrijven, studenten, maatschappelijke organisaties en overheden. Met als uitgangspunt ‘people in power’ streven we naar engagement in de energietransitie om een duurzamere samenleving te realiseren.


Hanzehogeschool Groningen

De Hanzehogeschool Groningen is de oudste multisectorale hogeschool van Nederland. In 2018 vierde zij haar 220-jarig bestaan. Met vestigingen in Groningen, Assen, Leeuwarden en Amsterdam telt de hogeschool in totaal 30.878 studenten en 3.417 medewerkers.


Nom

De NOM in een notendop: wij zijn de investerings- en ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland. Onze doelstelling is het versterken van de economie in Noord-Nederland.


Bbeng

Bij BBENG maken we werk van transities. Of het nu op het vlak van verduurzaming, klimaatadaptatie of arbeidsmarkt is. Het is van belang om deze transities aan te jagen door middel van concrete acties en concepten. Belangrijk voor onszelf, voor onze omgeving en voor onze regio. We zijn goed in het ontwikkelen en uitvoeren van projecten met impact in deze transities; dingen in beweging zetten, mensen verbinden en doen! We werken hierbij voor overheid, bedrijfsleven en onderwijs en weten deze partijen ook bij elkaar te brengen. Soms ontwikkelen we ook onze eigen concepten om te komen tot het gewenste resultaat!


Enablemi

Wij zijn heldere innovatieversnellers. Een combinatie van helderheid, daadkracht, nieuwsgierigheid en creativiteit: de sleutel tot succes. Geen ruimte voor ruis; we hebben een bijdrage te leveren aan een betere samenleving.


Strawberry Fields

Communicatie voor organisaties in (de energie) transitie.
Hier liggen uitdagingen én perspectief voor iedereen.
Wij doen met je mee en ondersteunen je organisatie met betekenisvolle, creatieve communicatie.  Jouw verhaal, gebracht met de media van vandaag.
Wij bedenken, ontwikkelen en produceren het allemaal hier in huis. 

Strawberry Fields is een echte hot shop. Op weg naar een coole wereld.


Ekwadraat

Onze generatie staat voor de grootste transitie uit de geschiedenis: de energietransitie. In een kort tijdsbestek moeten we overschakelen van fossiele brandstoffen naar volledig duurzame energie. En we hebben iedereen nodig om deze enorme transitie voor elkaar te krijgen. Samen verduurzamen we huizen en bedrijven, realiseren we zonneparken, vergisters, warmtenetten en nog veel meer.

Ons doel is om de energietransitie te versnellen. Ekwadraat begeleidt bedrijven, gemeentes en ondernemers bij het realiseren van duurzame energieprojecten.


NAM

De NAM (Nederlandse Aardolie Maatschappij) is een innovatief bedrijf dat energie levert aan de samenleving en de industrie. Dat doen we door het opsporen, ontwikkelen en produceren van olie en gas uit de Nederlandse ondergrond. Het is ons streven om dit veilig en efficiënt te doen, zonder schade voor mens en milieu. Tijdens de energietransitie willen we onderdeel zijn van de oplossing.


Gasunie

Gasunie is een netwerkbedrijf voor energie. In Nederland en Noord-Duitsland beheren en onderhouden we de infrastructuur voor grootschalig transport en opslag van gas. Nu is dat nog vooral aardgas. Dit zal met de energietransitie steeds verder verschuiven naar groen gas en waterstof. Daarnaast werken we mee aan de aanleg en het beheer van netwerken voor warmte en CO2. Wij zorgen ervoor dat dit deel van de energievoorziening veilig, ongestoord en zo duurzaam mogelijk gebeurt. Zodat iedereen altijd over energie kan beschikken.


EBN

We zien het als onze verantwoordelijkheid om bij te dragen aan de Nederlandse klimaatambities. Dit doen we door bij te dragen aan de verduurzaming van de traditionele gaswaardeketen. EBN kan in de gehele keten haar invloed aanwenden door partijen samen te brengen en door kapitaal, infrastructuur, kennis en expertise in te brengen in concrete projecten.


Gasterra

GasTerra is groothandelaar in aardgas en groen gas. We kopen gas van binnen- en buitenlandse producenten en op de vrije gasmarkt. Onze klantenkring bestaat uit energiebedrijven, industrieën en andere grootafnemers.


TCNN

Onze teamleden hebben al ruim 20 jaar ervaring op het vlak van projectmanagement. Dat is onze specialiteit. Wij weten het MKB te vinden en enthousiast te maken om mee te innoveren in innovatieprojecten. Op deze manier dragen wij bij aan het aanjagen van innovatie in Noord-Nederland.


Witteveen+Bos

Als advies- en ingenieursbureau adviseren en helpen wij wereldwijd onze klanten bij het oplossen van de complexe uitdagingen van deze tijd. Vanuit een netwerk van 23 kantoren in elf landen werken onze ruim 1.400 ingenieurs en adviseurs aan een betere leefomgeving voor iedereen, nu en later.