De winnaar van 2022

Het aantal nominaties is teruggebracht naar drie kanshebbers op de EnTranCe Award. De genomineerden waren Coöperatie Goed, BioBTX en Archiview. Het was een moeilijke beslissing! Het waren drie uiteenlopende organisaties, met ieder een ander uitgangspunt gericht op het versnellen van de energietransitie. De uiteindelijke winnaar is BioBTX! 

Het bedrijf ontwikkelt en onderzoekt de mogelijkheden van groene chemie, met de officiële Engelse term biobased chemistry. De chemiesector is aan het verduurzamen, door meer te recyclen en met meer groene grondstoffen biomassa te maken. BioBTX is opgericht met als doel; efficiënte en effectieve technologieën te ontwikkelen die de productie van biobased BTX (benzeen, tolueen en xyleen) en bio-olie stimuleren.

BioBTX was erg blij met de toekenning van de EnTranCe Award: ‘Wij zijn de organisatie uiteraard dankbaar voor de erkenning van het potentieel van de BioBTX-technologie en zijn nog meer gemotiveerd om impact te creëren en ons steentje bij te dragen aan de maatschappij van de toekomst!’